Τεύχος 52 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Περιεχόμενα]
PDF
σελ. 817
Η εβδομαδιαία επιθεώρησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 817
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 817-818
Η Ελληνική ιστορία
Ερνέστος Κουρτίος, Μιχαλόπουλος Μ. Ε. (μτφρ.)
PDF
σελ. 818-824
Γενικαί σημειώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 824-825
Η ιατρική παρά Σοφοκλεί: πραγματεία αναγνωσθείσα εν τω Ελληνικώ Φιλολογικώ Συλλόγω
Κλέοβουλος Κλ. Κοκκολάτος
PDF
σελ. 825-826
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 826-827
Ναυτική τέχνη: το ναυτικόν των αρχαίων
Βίκτωρ Βέτσης
PDF
σελ. 827-828
Επιστημονικά: φάσματα απλανών αστέρων
A. Cornu, Βαλσαμάκης Η. Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 828-829
Η εν Αθήναις επιστημονική εταιρεία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 829
Ακαδημαϊκά: ακαδημία των ωραίων τεχνών, συνεδρία της 3)15 Οκτωβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 829
Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιγραφών και των γραμμάτων, συνεδρία της 2)14 Οκτωβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 829-830
Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιστημών, συνεδρία της 3)17 Οκτωβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 830
Περί τινών χειρογράφων της άρτι αποτεφρωθείσης μονής της Μαχαιράδος εν Κύπρω
Χρ. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 830-831
Αι πληγαί του κόσμου: οδυνηρά αφήγησις των μεγάλων επιδημιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 831-832
Η ώρα της προσευχής
Κ.Λ.Π.
PDF
σελ. 832
Ο αδελφός και η αδελφή
Paul Janet, Πανακαδήμιος (μτφρ.)
PDF
σελ. 832