Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: ακαδημία των ωραίων τεχνών, συνεδρία της 3)15 Οκτωβρίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF