Τεύχος 24 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 461-462
Το Πάσχα
Κ.
PDF
σελ. 463-464
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 465-468
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 466-468
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 469-472
Φιλολογικά: περί του Γκαίτε ως λυρικού ποιητού
Νικόλαος Δ. Γιαννουλάτος
PDF
σελ. 473-475
Το κόκκινο αυγό
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 475-478
Αρχαιολογικά: η φθιωτική πόλις Ερέτρια
Ν. Ι. Γιαννόπουλος
PDF
σελ. 478-479
Λαοκόων περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 479-480
Ο ύμνος του Απόλλωνος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 480
Avril
François Coppèe
PDF
σελ. 480