Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Φιλολογικά: περί του Γκαίτε ως λυρικού ποιητού Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF