Τεύχος 8-9

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους]
PDF
σελ. 337
Περί της εν Αθήναις Κεντρικής Γεωργικής εταιρίας (Société Centrale d’ Agriculture à  Athènes)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 338-342
Διάταγμα: περί συστάσεως Κεντρικής Γεωργικής Εταιρίας εν Αθήναις
Γεώργιος Α΄, Α. Αυγερινός
PDF
σελ. 342-371
Κατάλογος των μελών και ευεργετών της εν Αθήναις κεντρικής Γεωργικής εταιρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 372-373
Περί της δια σταφυλών θεραπείας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 374-389
Η αγροτική οικονομία εν Ολλάνδα: σκηναί και απομνημονεύματα γεωργικής περιηγήσεως
Σ. Σωτηρόπουλος
PDF
σελ. 389-399
Αγών γεωργικός εν Μελούν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 399-407
Περί εγγείου φορολογίας εν Ελλάδι
Σ. Σωτηρόπουλος
PDF
σελ. 408-412
Περί καταργήσεως των τελωνείων της Ελλάδος
Λ. Ευμορφόπουλος
PDF
σελ. 412-415
Περί κράσεων του ανθρώπου
Ευάγγελος Εμμανουήλ
PDF
σελ. 415
Περί πολιτογραφίας
Νικόλαος Β. Καβούρ
PDF
σελ. 415-416
Περί παιδείας
Ευστάθιος Γ. Σταθάκης
PDF
σελ. 416
Περί συντάγματος
Διομήδης Κυριακού
PDF
σελ. 417
Περί επιτυχούς τινος εμπειρικής θεραπείας του ερυσιπέλατος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 417-425
Περί της εκ του βάμβακος εισαγωγής χρημάτων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 425-429
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 429-432