Διάταγμα: περί συστάσεως Κεντρικής Γεωργικής Εταιρίας εν Αθήναις

Γεώργιος Α΄, Α. Αυγερινός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών