Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η αγροτική οικονομία εν Ολλάνδα: σκηναί και απομνημονεύματα γεωργικής περιηγήσεως Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF