Δυο ανέκδοτες επιστολές του Σολωμού

Διονύσιος Σολωμός, Γ. Ροντάκης, Γ. Λαμπελέτ

Περίληψη


Περιλαμβάνει επιστολή του αποστολέα των επιστολών Γ. Ροντάκη. Δύο επιστολές του Σολωμού "προς τον Γεώργιον Μαρκορεί" με ημερομηνίες "27 Σεπτεμβρίου 1830" και "Κέρκυρα 5 Απριλίου 1831". Φέρει υποσημείωση με τα αρχικά "Σ. Μ. "

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών