Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δέσποινα Γκόγκου
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γιάννης Τσάκωνας