Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Παναγιώτης Γεωργίου
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τηλέφωνο: 2610969623
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upratas.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 2610969623
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upratas.gr