Τόσα χρόνια πίσω

Συγγραφείς

  • Α. Καρκαβίτσας

Λέξεις-κλειδιά:

γλωσσικό ζήτημα

Περίληψη

εξ αφορμής της μετάφρασης της "Ορέστειας" και της "Αντιγόνης".

Λήψεις

Δημοσιευμένα

1903-12-01

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα