Τόσα χρόνια πίσω

Α. Καρκαβίτσας

Περίληψη


εξ αφορμής της μετάφρασης της "Ορέστειας" και της "Αντιγόνης".

Λέξεις κλειδιά


γλωσσικό ζήτημα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών