Οι μεγάλοι φιλόσοφοι : ο Σωκράτης : μελέτη του κ. Παύλου Λανδορμύ

Συγγραφείς

  • Παύλος Λανδορμύ
  • Πέτρος Ζητουνιάτης διασκ.

Λέξεις-κλειδιά:

βιογραφία

Περίληψη

Περιλαμβάνει ανυπόγραφο εισαγωγικό σημείωμα. Δημοσιεύεται "Η ζωή του Σωκράτη: Κεφάλαιον Α΄"

Λήψεις

Δημοσιευμένα

1903-08-01

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα