Οι εγκληματίαι εις την τέχνην : (αποσπάσματα από την μελέτη του Ενρίκου Φέρρι)

Συγγραφείς

  • Enrico Ferri
  • Γ. Λαμπελέτ μτφ.

Λέξεις-κλειδιά:

μελέτη

Περίληψη

σε συνέχειες - μετάφραση "εκ του ιταλικού"

Λήψεις

Δημοσιευμένα

1903-07-01

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα