Οι εγκληματίαι εις την τέχνην : (αποσπάσματα από την μελέτη του Ενρίκου Φέρρι)

Enrico Ferri, Γ. Λαμπελέτ

Περίληψη


σε συνέχειες - μετάφραση "εκ του ιταλικού"

Λέξεις κλειδιά


μελέτη

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών