Ο κοινωνικός οίκτος εν τη φιλολογία : Τολστόη και Ουγγώ

Συγγραφείς

  • Α. Μπερτόν
  • Π. Αξιώτης μτφ.

Λέξεις-κλειδιά:

μελέτη

Περίληψη

"εκ του ρωσσικού"

Λήψεις

Δημοσιευμένα

1903-07-01

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα