Δύο ανέκδοτα γράμματα : Καλοσγούρου - Καμπύση

Γεώργιος Καλοσγούρος, Γιάνης Α. Καμπύσης

Περίληψη


από την αλληλογραφία Καλοσγούρου-Καμπύση. Το ανυπόγραφο εισαγωγικό σημείωμα αναφέρει ότι βρέθηκαν ανάμεσα στα χειρόγραφα του Γιάννη Καμπύση και παραχωρήθηκαν από τον Δ. Π. Ταγκόπουλο. Η πρώτη επιστολή εξ αυτών αναφέρει "Εν Κερκύρα την 9 Ιουνίου 96".

Λέξεις κλειδιά


επιστολή

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών