Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου

Ι. Κονδυλάκης, Κωνσταντίνος Κατσίμπαλης, Π. Α. Αξιώτης

Περίληψη


"συνέχεια από το προηγούμενον φύλλον". Συνέχεια των δημοσιεύσεων για την ίδρυση της δραματικής σχολής στο Ωδείο Αθηνών.

Λέξεις κλειδιά


θέατρο, μουσική, Τρουφιέ

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών