Οι ποιηταί μας : Ιωάννης Γρυπάρης

Παύλος Νιρβάνας

Περίληψη


"συνέχεια από το πέμπτον τεύχος". Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ποιήματα του Ι. Γρυπάρη

Λέξεις κλειδιά


ποίηση, Ιωάννης Γρυπάρης, ποιητική

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών