Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου

Κωνστ. Ν. Ράδος, Παύλος Νιρβάνας, Γρηγ. Ξενόπουλος

Περίληψη


"συνέχεια από το προηγούμενον φύλλον". Αποτελεί συνέχεια των δημοσιεύσεων για την ίδρυση της δραματικής σχολής στο Ωδείο Αθηνών και τον Τρουφιέ.

Λέξεις κλειδιά


θέατρο, Τρουφιέ, Δημήτριος Κορομηλάς, Βασιλικό Θέατρο, Βλάχος, Οικονόμου.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών