Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου

Συγγραφείς

  • Στέφανος Ραμάς
  • Περικλής Γιαννόπουλος
  • Θωμάς Θωμόπουλος

Λέξεις-κλειδιά:

θέατρο

Περίληψη

"συνέχεια από το προηγούμενον φύλλον". Συνέχεια των δημοσιεύσεων με απαντήσεις των ερωτηθέντων για την ίδρυση της δραματικής σχολής στο Ωδείο Αθηνών.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

1903-03-15

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα