Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου

Στέφανος Ραμάς, Περικλής Γιαννόπουλος, Θωμάς Θωμόπουλος

Περίληψη


"συνέχεια από το προηγούμενον φύλλον". Συνέχεια των δημοσιεύσεων με απαντήσεις των ερωτηθέντων για την ίδρυση της δραματικής σχολής στο Ωδείο Αθηνών.

Λέξεις κλειδιά


θέατρο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών