Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου

Συγγραφείς

  • Κωστής Παλαμάς
  • Πολύβ. Δημητρακόπουλος
  • Δ. Π. Ταγκόπουλος

Λέξεις-κλειδιά:

θέατρο

Περίληψη

"Δια το περι Β. Θεάτρου και της δραματικής σχολής του Ωδείου ζήτημα της "Κριτικής", ελάβομεν τας εξής γνώμας των παρ' ημίν λογίων και καλλιτεχνών". Επιστολές σχετικά με την ίδρυση της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών που απαντούν σε τρία ερωτήματα της "Κριτικής".

Λήψεις

Δημοσιευμένα

1903-03-01

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα