Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου

Κωστής Παλαμάς, Πολύβ. Δημητρακόπουλος, Δ. Π. Ταγκόπουλος

Περίληψη


"Δια το περι Β. Θεάτρου και της δραματικής σχολής του Ωδείου ζήτημα της "Κριτικής", ελάβομεν τας εξής γνώμας των παρ' ημίν λογίων και καλλιτεχνών". Επιστολές σχετικά με την ίδρυση της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών που απαντούν σε τρία ερωτήματα της "Κριτικής".

Λέξεις κλειδιά


θέατρο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ©  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών