Τεύχος 9 (Έτος Γ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 9]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Απογεματιανή
Ι. Χρονογράφος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανάλεκτα
Γ. Ι. Κάρ.
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανάλεκτα: τα ζώα εις το θέατρον
Ε.Π.
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ευχή (Σοννέτο)
Γιάννης Καμπύσης
PDF
σελ. 65
Ο στίχος
Αργύρης Εφταλιώτης
PDF
σελ. 65-66
Επεισόδια του καθημερινού βίου: κακομοιρία
Emile Zola, Ι.Δ.Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 66-68
Παράξενα τραγούδια: Αριστόδημος
Κ. Πασσαγιάννης
PDF
σελ. 69
Ο ψυχοπατέρας
Γρηγόριος Ξενόπουλος
PDF
σελ. 69-71
Καρδιά σκεπτικιστού (Μυθιστορία)
H. Ardel
PDF
σελ. 71-72
Αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση