Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δέσποινα Γκόγκου
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλέφωνο 2610969626

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γιάννης Τσάκωνας