Τεύχος 2 (Έτος Γ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 2]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Απογεματιανή: το μπακλαχοράνι
Ι. Χρονογράφος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο ψυχοπατέρας: δράμα εις πράξεις τρείς
Γρηγόριος Ξενόπουλος
PDF
σελ. 9-11
Ο ανήφορος του τεχνίτη
Αργύρης Εφταλιώτης
PDF
σελ. 11
Λευκά τραγούδια: όνειρα
Μ. Μαλακάσης
PDF
σελ. 12
Ο Zola περί μουσικής
Ιωάννης Μουρελός
PDF
σελ. 12-13
Φθόνος
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
PDF
σελ. 13-14
Καρδιά σκεπτικιστού (Μυθιστορία)
H. Ardel
PDF
σελ. 14-16
Πράγματα και επιστήμη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 16
Ανάλεκτα
Ι. Καρ.
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αλληλογραφία
Η Διεύθυνσις
PDF
χωρίς σελ/μηση