Τεύχος 2 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Επίσκεψις εις Άγιον Τιμόθεον
Μανουήλ Ι. Γεδεών
PDF
σελ. 17-21
Κρίνος και ψυχή (Σοννέτο)
Γιάννης Αρτεμωνιάτης
PDF
σελ. 21
Νέοι ορίζοντες εν τη φιλολογία: ο συμβολισμός εν τη ποιήσει
Ι. Γρυπάρης
PDF
σελ. 22-25
Φίλη (Διήγημα πρωτότυπον)
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
PDF
σελ. 25-28
Καρδιά σκεπτικιστού (Μυθιστορία)
Ardel, Ι.Ν.Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 28-31
Ανάλεκτα: τρείς σκέψεις
Ο Αυτός
PDF
σελ. 31-32
Ανέκδοτα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32
Αλληλογραφία
Η Διεύθυνσις
PDF
σελ. 32