Τεύχος 1 (Έτος Β')

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 1]
PDF
σελ.0
Προκήρυξις
Εμ. Αντωνιάδης
PDF
σελ. 1-3
Φιλολογία: ο Πίνδαρος κατά τον Μυλλέρον
Μυλλέρος
PDF
σελ. 1-19
Φυσική: περί αεροπόρων σφαιρών
Δ.Σ.Σ.
PDF
σελ. 20-35
Ιστορία: οι Βενετοί εις την Πελοπόννησον (1685-1715) (1)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 36-47
Φιλολογία: βίος Θεοφράστου
Π.
PDF
σελ. 48-65
Ποικίλα: ανάπτυξις της σιδηρουργίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 65-66
Πολυανθρωπία του Λονδίνου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 66