Τεύχος 1 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 1]
PDF
σελ. 1-2
Φιλολογία: Αι ελληνίδες, Ασπασία - Σαπφώ - Μοιρώ - Τελεσίλλα - Μύρτις - Νυσσίς - Ανύτη - Πραξίλλα - Κορίννη - Ανάγαλλις - Αρήτη - Υπατία - Ελάρα - Παμφίλα - Άννα Κομνηνή - Ευδοκία - Ήριννα
Α.
PDF
σελ. 3-27
Πολιτική φιλολογία: περί πολιτικής ευγλωττίας, παρά τοις αρχαίοις και νεωτέροις
Β.
PDF
σελ. 28-48
Αρχαιολογία: Anonymi Viennensis descriptio urbis Athenarum, nebst den briefen des Zygomalas und Kabasilas, ein Beytrag zur topographia von Athen, von Dr. Ludwig Ross
Ludwig Ross
PDF
σελ. 49-72
Ποίησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 73
Ο κένταυρος
Κ.Π.
PDF
σελ. 74-82
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 82-84
Αι κυκλάδες
Ι. Δ. Καρατσούτσας
PDF
σελ. 84-88
Βιβλιοκρισία: ωδή εις τον Ναπολέοντα Βοναπάρτην, συντεθείσα κατά την ανακομιδήν των λειψάνων του απο της Αγίας Ελένης, υπό Παναγιώτου Σούτσου, εν Αθήναις, 1841
Παναγιώτης Σούτσος
PDF
σελ. 89-92
Ποικίλα: επινομίς
Ν.Λ.
PDF
σελ. 93-96