Τεύχος 2 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2]
PDF
σελ. 97-98
Επιστήμαι: φυσική και χημεία, φιλοσοφία των χρωμάτων
Ν.Λ.
PDF
σελ. 99-106
Αρχαιολογία: περί οβελίσκων
Ν.Λ.
PDF
σελ. 107-115
Πολιτική oικονομία: περί της εμπορικής και βιομηχανικής προόδου της Πρωσσίας και εγγένει της Γερμανικής ομοσπονδίας
Κ.Π.
PDF
σελ. 116-144
Φιλολογία: Αριστοφάνης
Α. Ρ.Ρ.
PDF
σελ. 145-156
Στατιστική - Βιβλιογραφία: περί της τυπογραφίας κατά την ΙΕ’ εκατονταετηρίδα και περί της διαδόσεως της τέχνης ταύτης εις τα διάφορα μέρη του κόσμου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 157-185
Βιβλιοκρισία: ωδή Παναγιώτου Σούτσου εις την κηδείαν των λειψάνων του Ναπολέοντος
Ν.Λ.
PDF
σελ. 186-192