Τεύχος 2 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2]
PDF
σελ. 113
Φιλολογία: περί των ασμάτων του λαού εις τους αρχαίους Έλληνας
Μ.
PDF
σελ. 115-137
Γεωγραφία: απόσπασμα εκ των απομνημονευμάτων της βασ. εταιρίας των αρχαιολόγων της άρκτου κατά τα έτη 1836-1839, υπό Καρόλου Χριστιανού Ράφνου, γραμματέως της εταιρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 138-139
Γεωγραφία: έκθεσις των προς ανακάλυψιν περιηγήσεων των αρχαίων Σκανδιναυών εις την αρκτώαν Αμερικήν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 139-164
Περιηγήσεις: οδοιπορική επιστολή
Περ. Α.
PDF
σελ. 165-175
Η εν Οστένδη παράφρων (Διήγημα)
Β.
PDF
σελ. 176-185
Αυτοκρατορίσσης έρως (Διήγημα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 186-195
Ποικιλα: ωραίαι τέχναι, επέτειος συνέλευσις της εν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 196-215
Ποικίλα: Δανία, Κοπενάγη, την 17 Μαιου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 216-217
Ποικίλα: εμπορική έποψις των διαφόρων της Ελλάδος λιμένων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 217-218
Ποικιλα: ποίησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 218-220
Ποικίλα: φιλολογία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 220-224