Τεύχος 1 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 1]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πολιτική ιστορία: περί των κομμάτων της Αγγλίας από του δεκάτου έκτου αιώνος μέχρι σήμερον
Β.
PDF
σελ. 1-34
Φυσιολογική έρευνα της μεταξύ της ψυχής και των φυσικών δυνάμεων διαφοράς, κατά τον Σχροίδερον Φανδερκόλκ, καθηγητήν της Ιατρικής εν τω Πανεπιστημίω του Ουλτραϊέκτου
Φ.
PDF
σελ. 35-52
Ναυτικόν δημόσιον δίκαιον: περί της ελευθερίας του Βοσπόρου
Ζιραρδέν Σαινμάρκ
PDF
σελ. 53-61
Εκ των απομνημονευμάτων ιατρού: ο καρκίνος και η μονομαχία
Π.
PDF
σελ. 62-89
Ποικίλα: επιρρροή της ηλικίας εις την φρενοβλάβειαν και την προς το κακουργείν ροπήν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 90-101
Ποικίλα: ωραίαι τέχναι, επιρροή των τεχνών επί της βιομηχανίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 101-107
Ποικίλα: βιβλιογραφία, λόγος εκφωνηθείς παρά του Κ. Πλατύ περί την έναρξιν της διδασκαλίας του δικονομικού δικαίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 107-108
Ποικίλα: βιβλιογραφία,η ορφανή της Χίου, ή ο θρίαμβος της αρετής υπό Ιακώβου Πιτσιπίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 108-109
Ποικίλα: βιβλιογραφία, ο Πολυπαθής, υπό Γ. Παλαιολόγου, μυθιστορία εις δύο τόμους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 109-110