Τεύχος 169 (Έτος Δ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Η δούκισσα Γαλλιέρα]
PDF
σελ. 1
Η δούκισσα Γαλλιέρα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 2
Βουλή (Συνεδρίασις εκ των συνήθων)
Πελαργός
PDF
σελ. 2-3
Αττικαί ημέραι
Αστός
PDF
σελ. 3
[Εικόνες]
PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Το μήλον της έριδος]
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Οι διευθυνταί των εφημερίδων εν τω θεωρείω των δημοσιογράφων]
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Αναγκαίον παραπέτασμα δια το βήμα]
PDF
σελ. 5
[Εικόνα — Απαραίτητα φορέματα δι’ απαρτίαν]
PDF
σελ. 5
[Εικόνα — Ο εφευρέτης των ταμπάρων δι’ απαρτίαν]
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Αι δάφναι]
PDF
σελ. 5
Αι ψυχώσεις: Δεληγιάννης
Μαύρος Γάτος
PDF
σελ. 6
Αι ψυχώσεις: Λεββίδης
Μαύρος Γάτος
PDF
σελ. 6
Αι ψυχώσεις: Χατζόπουλος
Μαύρος Γάτος
PDF
σελ. 6
Αι ψυχώσεις: Τζανές
Μαύρος Γάτος
PDF
σελ. 6
Αι ψυχώσεις: Βουλπιώτης
Μαύρος Γάτος
PDF
σελ. 6
Κουκουρίκου
Αίσωπος
PDF
σελ. 6
Της εβδομάδος
Αστυνόμος
PDF
σελ. 6-7
Η μουσική μας (Δυωδία εκ του κόντε-Σπουργίτου του κ. Τσακασιάνου)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7
[Εικόνα - Π. Καρρέρης]
PDF
σελ. 8
[Παρτιτούρα - Κόντε Σπουργίτης (Κωμικόν μελόδραμα)]
Π. Καρέρρης, Ι. Τσακασιάνος
PDF
σελ. 8