Εταιρία του απ’ Αθηνών εις Πειραιά σιδηροδρόμου: γενικός ισολογισμός έτος όγδοον από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1887

Θ. Ν. Γκίκας, Π. Γ. Δαλλαπόρτας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών