Συντακτική ομάδα

Επιστημονική Επιμέλεια - Συντονισμός

Array Array, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Πατρών

Array Array, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας (Ν.407) - Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας-Πανεπιστήμιο Πατρών

Array Array

Σχεδιασμός- Ανάπτυξη - Διαχείριση Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

Array Array, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Array Array, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009

Array Array, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης- Πανεπιστήμιο Πατρών

Array Array, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιμέλεια-Διαχείριση Περιεχομένου

Array Array, Πανεπιστήμιο Πατρών

Array Array, Πανεπιστήμιο Πατρών

Array Array, Πανεπιστήμιο Πατρών

Array Array, Πανεπιστήμιο Πατρών