Τεύχος 25 (Έτος Γ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 25]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανάμικτα
PDF
χωρίς σελ/μηση
Τοις κ. κ. συνδρομηταίς
Ι. Γ. Τσακασιάνος
PDF
σελ. 1
Ατμοσφαιρική πίεσις και βαρόμετρα
Ι. Λ. Μάργαρης
PDF
σελ. 2-6
Μεταλλικά ύδατα της Κυλλήνης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 6-8
Προς τον κύριον Επαμινώνδαν Δεληγιώργην πρωθυπουργόν
Σ. Ι. Σοκόλης
PDF
σελ. 8-13
Τήρησις υποσχέσεως μετά θάνατον (Εκ του περί Αθανασίας της Ψυχής διαλόγου του Mamiani)
Mamiani, Ι.Σ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 14-16
Ιουστίνος ο Δεκάδυος ή Δεκαδίων
Ηρακλής Σταύρος
PDF
σελ. 16-18
Οι αιχμάλωτοι του Θεοδώρου και η κατά της Αβυσσινίας εκστρατεία των Άγγλων
Βλανκ, Η.Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 18-25
Μητρική στοργή
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 26-31
Αδόλφος Θιέρς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31-32
Ιστορία του Ρόδου (Εράνισμα)
Μελισσαίος
PDF
σελ. 32-34
[Εικόνα - Θιέρσος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι θεοί της Ελλάδος
Σχίλλερ, Κόκκινος Απόστολος (μτφρ.)
PDF
σελ. 34-36
Αναμνήσεις (1871-1872)
Ευγ. Γ. Ζαλοκώστας
PDF
σελ. 36
Τω φίλω Διονυσίω Α. Δημάκω: επί τω θανάτω του βρέφους αυτού Ιωάννου
Κ.Ι.Σ.
PDF
σελ. 36
Βιβλία νεοφανή
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αλληλογραφία Ζακ. Ανθώνος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανάμικτα
PDF
χωρίς σελ/μηση