Τεύχος 2 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Περιεχόμενα Τεύχους 2]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποίησις
Η Σύνταξις
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Άτιτλο]
Η Σύνταξις
PDF
σελ. 25-26
Φιλολογία: Λουδοβίκος Μούτσης και η ιταλική επιγραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26-29
Φυσική: περί θερμομέτρων
Ι. Λ. Μάργαρης
PDF
σελ. 30-32
Η Θεία Πρόνοια (Διήγημα)
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 32-37
Υμήν ή Υμέναιος
Α. Π. Βλαχοχρίστος
PDF
σελ. 37-40
Οι αφηρημένοι (Κωμωδία μονόπρακτος)
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 40-53
Αίνιγμα Α΄
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 53
Ευχή κατά τους γάμους Π. Σ. Βαλαωρίτου μετα της δεσποινίδος Ιουλίας Α. Ράλλη
Α. Βαλαωρίτης
PDF
σελ. 54
Εις τον θάνατον Ιουλίας Α. Ράλλη νεονύμφου Π. Σ. Βαλαωρίτου: τω φίλω Α. Βαλαωρίτη
Κ. Μεσσάλας
PDF
σελ. 55
Προς σε
Α. Καψοκέφαλος
PDF
σελ. 56
Τη Ελισάβετ Γερουλάνου: εις τον θάνατον της μητρός της
Α. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 56
Βιβλία νεοφανή
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις
PDF
χωρίς σελ/μηση