Τεύχος 1 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 1]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Τοις κ. κ. συνδρομηταίς
Η Σύνταξις
PDF
σελ. 1-2
Βιογραφία: τίς ο Ιπποκράτης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 2-3
Βιβλιοκρισία: η αμαρτάνουσα σύζυγος
Μ. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 3-11
Φυσιολογία: φυσιολογικαί τέρψεις πηγάζουσαι εκ του πρώτου προσώπου του ρήματος έχειν
Μαντεγάζαν
PDF
σελ. 11-13
Η Θεία Πρόνοια (Διήγημα)
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 13-20
Επιστημονικά: το αλεξικέραυνον παρά τοις αρχαίοις
Louis Figuier
PDF
σελ. 20-22
Ανέκδοτα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23
Αι δύο αδελφαί
Α. Καψοκέφαλος
PDF
σελ. 23
Τη κυρία Ουίλιαμ Πάρκερ: κατά την εκ Ζακύνθου αναχώρισίν της
Α. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 24
Παραφυλλίς: ελληνικαί σκηναί
Άγγελος Βροφφέριος, Σφήκας Γεώργιος Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 1-8
Βιβλία νεοφανή
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις
PDF
χωρίς σελ/μηση