Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περιστροφή : ποίημα σφαιρικό και μετατοπιζόμενο : αποσπάσματα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF