Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο Î„Ερως πτερυγίζων επί των υδάτων] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF