Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το φιλολογικόν και καλλιτεχνικόν 1917 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF