Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Μαρίκα Κοτοπούλη: ως Ηλέκτρα, ικετεύουσα την Χρυσόθεμιν να την βοηθήση εις την εκδίκησιν] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF