Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ανάγλυφον μνημείου Ιακωβάτων] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF