Τεύχος 370

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί εκπαιδεύσεως (Κατά το 16 άρθρον του Συντάγματος)
Διομήδης Κυριακός
PDF
σελ. 241-246
Απόσπασμα υπομνημάτων ανεκδότων
Ν.Δ.
PDF
σελ. 246-250
[Εικόνα - Αντων. Κριεζής]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ολίγα τινά περί της υπό του κ. Φιλητά εξελληνισθείσης κόμης της Βερενίκης του Κατούλλου
Ευθ. Καστόρχης
PDF
σελ. 250-254
Εκ του οδοιπορικού μου: τα ανάκτορα του Hampton Court εν Αγγλία
Ι. Περβάνογλους
PDF
σελ. 254-256
Νικολάου Ι. Σαριπόλου υπόμνημα: περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως, πρός τον επί της Παιδείας Υπουργόν
Ν. Ι. Σαρίπολος
PDF
σελ. 257-259
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 259-262
Εφημερίδες: Αυγούστου 15, 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 262
Διάφορα
Ι. Δεκιγάλλας
PDF
σελ. 262-263
Λύσις του εν τω 369 γρίφου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 263
Αίνιγμα
Κλεάνθης....
PDF
σελ. 263
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 263
Αλέξανδρος ο Μαυροκορδάτος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 264