Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Νικολάου Ι. Σαριπόλου υπόμνημα: περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως, πρός τον επί της Παιδείας Υπουργόν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF