Τεύχος 521

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί Βελισσαρίου Κορενσίου, έλληνος ζωγράφου εν Νεαπόλει (1558-1645)
Σπυρίδων Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 385-390
Περουβία
Βίων (μτφρ.)
PDF
σελ. 390-397
Ελληνισμού επιρροαί
Φρ. Αλβάνας
PDF
σελ. 397-401
Η νέα Αμερική
Δίξων
PDF
σελ. 401-403
Φιλολογικόν διαγώνισμα της εν Ταυρίνω ακαδημίας
Φρειδερίκος Σκλόπις, Γάσπαρος Γορρέζιος
PDF
σελ. 404
Επίμετρον εις τα περί του ονόματος της Μάνης
Αθανάσιος Πετρίδης
PDF
σελ. 404-408
Αρχαιολογικά
Δ.Μ.
PDF
σελ. 408