Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Φιλολογικόν διαγώνισμα της εν Ταυρίνω ακαδημίας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF