Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί του εν Γαλατά γραικικού νοσοκομείου και του πρώτου αυτού ιδρυτού Γεωργίου Σταυράκη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF