Περί του εν Γαλατά γραικικού νοσοκομείου και του πρώτου αυτού ιδρυτού Γεωργίου Σταυράκη

Συγγραφείς

  • Κ. Σάθας

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα