Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Απαρίθμησις των από του 1487 μέχρι του 1825 εν Αλεξάνδρεια πατριαρχευσάντων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF