Απαρίθμησις των από του 1487 μέχρι του 1825 εν Αλεξάνδρεια πατριαρχευσάντων

Συγγραφείς

  • Ι. Γ. Λάτρης

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα