Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί ταριχεύσεως των νεκρών παρά τοις Ινδοαμερικανοίς Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF