Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της κατά φυλάς και δήμους διαιρέσεως του Αττικού λαού (de Comitiis Atheniensium) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF