Περί της κατά φυλάς και δήμους διαιρέσεως του Αττικού λαού (de Comitiis Atheniensium)

Συγγραφείς

  • G. F. Schoemann (Σχοίμαννος)
  • Ι.Π. (μτφρ.)

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα